Nyheter

Vi får fira de nya möblerna och krukväxterna över en grillkväll tillsammans J

 

Torsdagen den 9 maj hämtas allt skräp och forslas bort. Om det finns någon möbel som ska slängas som ni vill ha är det fritt fram att ta för sig. (Det finns t ex ett bord och 4 stolar som är hela, med tillhörande dynor).

 

Styrelsen vill härmed också påminna om att omärkta cyklar kommer att forslas bort och slängas. Kom ihåg att märka din cykel (synligt!) med namn om du INTE vill slänga cykeln. (De omärkta cyklarna står på samma sida som soptunnorna).

 

Hoppas att vi ses igen på årsstämman 20 maj, kl. 18:00 på Hansson Hotell Surbrunnsgatan 38.

 

Allt gott!

 

Mvh,

Styrelsen

 

 

 

 

 

Tid: 20 maj 2019 kl. 18.00 – 20.00

Plats: Hansson Hotell, Surbrunnsgatan 38

 

Dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Föredragande av nuläge och planerad verksamhet

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19. Stämmans formella avslutande

 

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna! 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse finns att läsa i sin helhet här: 

Årsredovisning 2018 Brf Birgersgården.pdf

Revisionsberättelse 2018 Brf Birgersgården.pdf

 

Söndagen den 5 maj, kl. 11:00 – 13:30 hälsas alla medlemmar

välkomna att var med och städa föreningens gemensamma

innergård. Vi ställer fram nya utemöbler, planterar om buskarna och

städar upp gården och gör den fin inför sommaren.

 

I samband med gårdsstädningen kommer vi även att rensa upp bland

cyklarna. I dag står det många cyklar i cykelstället som inte ser ut att

användas vilket gör att alla cyklar inte får plats.

Du som har en cykel som används ska senast den 4 maj märka upp

den med ditt namn (tänk på att det ska synas tydligt).

 

OBS! Cyklar som är omärkta kommer att fraktas bort i samband med gårdsstädningen.

 

Mejla oss på så att vi vet hur många vi blir. Det

kommer att bjudas på korv och bullar efter städningen!

 

Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt av er vill vara med och

bidra genom att göra våra gemensamma utrymmen finare.

 

Väl mött!

/Styrelsen

Kära medlemmar,

Notera gärna dessa datum redan nu: 

5 maj, kl. 11:00 - 13:30 är det dags för vårstädning av innergården. Vi hoppas att så många som möjligt hjälper till! Mer info kommer.

20 maj, är det dags för föreningens årsstämma. Tid och plats: 18:00 Hotell Hansson. Mer info kommer. 

 

Mvh,

Styrelsen

Viktig information till samtliga medlemmar

 

12 - 13 mars genomförs obligatorisk och lagstadgad ventilationskontroll (OVK) i föreningens samtliga lägenheter + lokaler.

Vi vill härmed påminna alla medlemmar om att lämna in en nyckel per lägenhet till representater för Ventexpert som genomför besiktningen.

Nyckelhanteringen sker tisdag 12 mars och onsdag 13 mars kl. 07:30 - 08:00 i A-porten

(besiktningen av A och B-huset sker 12 mars, och C-huset och andra lokaler sker 13 mars)

 

Kom ihåg att märka nyckeln väl. Om ni missar att lämna in nyckeln, och besiktning inte kan genomföras, debiteras ni med 1690 kr. 

Har ni inte möjlighet att lämna in nyckeln under utsatt tid får ni se till att ta hjälp av t ex en granne. Är ni hemma dagtid behöver ni inte lämna nycklar.  

 

Kontakta styrelsen på  om ni har frågor och funderingar.