Nyheter

Nu när det blivit kallt och trottoarerna är grusade så behöver våra vackra ytterdörrar lite hjälp.

Det samlas grus i tröskeln och mekaniken i dörrstängaren blir lite trög. Detta leder till att dörrarna inte stängs ordentligt. Bortsett från att det blir kallt i trappuppgångarna så kan obehöriga komma in och det vill vi inte så om du är snäll och drar igen dörren efter dig när du gått in eller ut så hjälper du oss alla i föreningen. Går dörren inte igen kan det bero på att det ligger grus i tröskeln och då är det bra om du kratsar ut gruset och sedan stänger.

Tack för hjälpen

Styrelsen

 

Vi hade en fantastisk städdag igår, söndag 24/10, med stor uppslutning och på kort tid fixade till så att gården ser jättefin ut! Rent och snyggt och nu är ogräs och döda växter ett minne blott. Vår beräknade sluttid, 14.00 slog vi med nästan en timme!

Många fick träffa nya grannar och det var god stämning. 

Vi har rensat ut de cyklar som inte var märkta och skulle din cykel ha råkat åka med så har du en vecka på dig att höra av dig. Alla cyklar är magasinerade i en vecka, men sen är det definitivt.

Tack för hjälpen

/Styrelsen

 

Hoppas så många av er som möjligt kan vara med på söndag. Vi börjar kl 11 och hela styrelsen kommer att vara på plats. 

Lär känna grannar och hjälp till att få gården fin.

KOM IHÅG ATT MÄRKA DIN CYKEL! ALLA OMÄRKTA CYKLAR OCH BARNVAGNAR KOMMER ATT TRANSPORTERAS BORT!

Välkomna

Styrelsen

 

Hej.

Sommaren har gått och hösten är här. Styrelsen har haft lite startproblem men nu har vi fått koll på hur vi sköter hemsidan.

 

På stämman i föreningen 1/7 2021 valdes en ny styrelse.

Vi som blev valda är

- Josefine Arner, ordförande (omvald)

- Partrick Nordström (omvald)

- Heidi Urbach

- Anders Troedsson

- Amanda Kaller (suppleant)

Ni når oss på

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet att få administrera vården av vår gemensamma fastighet. Det är ett fint förtroende och inget vi kommer att kunna göra utan allas hjälp.

Vi som bor i bostadsrätt befinner oss på ett på ett bra ställe där vi kan påverka nivån på både standard och service i vårt boende. Dessutom slipper vi stå ensamma med skötsel och underhåll som villaägarna.

Med friheten och möjligheterna att påverka kommer också ett ansvar att delta i underhållet och skötseln av våra gemensamma ytor och lokaler. Ingen kommer undan det ansvaret och antingen betalar vi med vår tid och vårt engagemang, eller så betalar vi med pengar. Fastigheten och vår andel i den är för många av oss en mycket stor del av våra tillgångar. Sköter vi om föreningen och fastigheten väl så sköter vi också om vår investering.

Gården
Vår gemensamma gård är en tillgång. Men för att den ska vara trivsam behöver vi röja upp på den. Det gör vi den 24e oktober 11.00 - 14.00. Detta är ett utmärkt exempel på hur vi kan välja om vi vill delta med eget arbete eller med pengar. Vill du delta i arbetet den 24e så kommer Patrick att bocka av dig på listan och ni som väljer att betala istället får betala via avgiftsavin. Avgiften kommer att vara 1000 kr och läggs på avierna för alla som inte blivit avbockade av Patrick, så se till att han vet att du är på plats.

Det vi kommer att göra då är att

  • ta bort en del ogräs och tråkiga buskar,
  • transportera bort cyklar och barnvagnar som inte är uppmärkta,
  • tömma trappuppgångarna. Detta gäller för brandskyddet. Vi får inte förvara saker i trapphusen, varken utanför våra dörrar eller längst upp ”där ingen ser dem”. Allt sådant kommer att tas omhand och forslas bort.
  • äta korv ihop, föreningen bjuder!

När vi får ett mer hanterbart antal cyklar på gården kommer vi också att märka upp ytor för leksaker. För att leksakerna inte ska fara illa om någon trampar på dem eller snubblar över dem så kommer vi att märka upp ytor där leksaker som man inte tar in över natten får ligga. För allas trevnad kommer leksaker som hamnat fel i första hand att läggas i rutan och i andra hand att slängas.

Sophanteringen
Vi har ett antal tunnor på gården. Dessa är avsedda för hushållssopor. Glas, kartong, tidningar och annat som ska sorteras har vi i ett tidigare läge beslutat att var och en tar med till återvinningsstationen på Frejgatan, vilken bara är två kvarter bort. Detta gör att vi har en relativt låg avgift för sophantering i föreningen. För att kunna fortsätta med en låg avgift måste vi göra något åt att grovsopor ligger i och vid soptunnorna. Detta är ett gemensamt ansvar och fungerar det inte så kommer vi att behöva höja avgiften. I ett första skede ber vi er alla att bara slänga hushållssopor i tunnorna och när vi fått i ordning gården hoppas vi kunna få nya tydligt uppmärkta tunnor på plats. Vi kommer också att sätta upp ett anslag om vilka sopor som hör hemma var och hur man hittar till Frejgatans återvinning.

Notera att Stockholms stad kommer att kräva att vi sorterar ut matavfall senast årsskiftet 2022/2023. Detta kommer det mer information om och de nya soptunnorna kommer att vara anpassade för detta.

Andrahandsuthyrning
Enligt stadgarna får man hyra ut sin lägenhet i andra hand efter godkännande från styrelsen. Korttidsuthyrning typ AirBNB är inte tillåten. Det är i dagsläget oklart vilka lägenheter som är uthyrda i andra hand och under hösten och vintern kommer vi i styrelsen att uppdatera registren för uthyrning.

Det som händer när du hyr ut i andra hand är att du som andelsägare fortfarande är fullt ut ansvarig för vad din hyresgäst gör. Du behåller ansvaret för vård och skötsel av fastigheten. Det är alltså din skyldighet att se till att hyresgästen vet vad som gäller för bokning av tvättstuga och grill men också vad som gäller för till exempel sophanteringen. Om du eller hyresgästen deltar på städdagar eller om du betalar för att inte behöva delta gör ni upp er emellan. När du hyr ut din lägenhet är det fortfarande du som är medlem i föreningen. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.

Entréerna
Vi behöver också hjälpas åt att hålla våra fina entréer i gott skick. Vid flytt är det bråttom och alla flytthjälpar är inte lika noga med hur de hanterar möbler och lådor. Vi andra som bor i huset skulle vara väldigt tacksamma om du som flyttar kan be dem som hjälper dig att vara försiktiga och undvika att skrapa och skava mer än vad som redan är. Tids nog behöver vi renovera också där och det är en gemensam utgift som på sikt handlar om din månadsavgift.

Utöver detta kommer bland annat fönstren målas och i en del fall renoveras, gården åtgärdas och vi ska uppdatera den tekniska planen för fastigheten. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.

 

För styrelsen

 

Anders Troedsson