Nyheter

På grund av rapporterad röklukt måste vi utfärda eldningsförbud i eldstäderna i uppgång A.

Vi återkommer om när och hur förbudet kan upphävas.

Grunden för förbudet är att röklukten indikerar att rökkanalerna i skorstenen inte är täta och det kan innebära brandfara.

Om du eldat i din eldstad de senaste 24 timmarna vore det mycket värdefullt för felsökningen om du skickar ett mail till

Tack för hjälpen

/Styrelsen

Nu är det fritt fram i hela huset at använda vatten och avlopp.

Filmningen gick i stort sett bra och vi inväntar filmerna som det nog tar någon vecka att redigera.

Nästa steg sedan vi fått filmerna är att ta in en andra åsikt och först därefter kan vi ta några beslut.

Således, allt som kräver åtgärder av oss som bor i huset är klart och det är fritt fram. Vad vi får ut av filmningen får vi be att få återkomma om.

Trevlig helg

/Styrelsen

Nu är även B-huset färdigfilmat så det är fritt fram också i B-huset att använda vatten och avlopp.

Stort tack till alla er som hjälpt till genom att vara hemma eller genom att lämna nycklar.

Nu återstår att bli färdiga i A-huset och så småningom att analysera filmerna. Mer om detta i senare nyhetsbrev.

/Styrelsen

 Nu är filmningen klar i C-huset så det är fritt fram i C-huset att använda vatten och avlopp.

Tac,k för gott samarbete! Filmerna ser ut att ha blivit bra enligt Andreas.

/Styrelsen

Sådär ja,  nu är alla stammarna spolade så att vi kan filma imorgon. 

Inte heller idag uppstod några allvarliga incidenter, det är vi väldigt glada för. Nu återstår att granska filmerna när vi får dem.

Hjälp oss gärna att hålla stammarna tomma under de tider som era stammar filmas.

C: 8.00 - 9.30

B: 9.30 - 11.00

A: 11.00 - 12.30

Tack för att ni hjälper till

/Styrelsen