Nyheter

Justeringar på avin för februari

Som vi har informerat om tidigare i december behöver vi justera avgiften och värmetillägget från och med januari 2023. Som ni säkert märkte gjordes inte dessa justeringar på avin för januari. Justeringarna kommer att göras på avin för februari och den kommer då även att inkludera ökningen som skulle ha gjorts i januari. Det innebär att på avin för februari kommer den justerade avgiften och värmetillägget att finnas med, samt skillnaden för januari månad.

/Styrelsen