Nyheter

 

Hej.

Sommaren har gått och hösten är här. Styrelsen har haft lite startproblem men nu har vi fått koll på hur vi sköter hemsidan.

 

På stämman i föreningen 1/7 2021 valdes en ny styrelse.

Vi som blev valda är

- Josefine Arner, ordförande (omvald)

- Partrick Nordström (omvald)

- Heidi Urbach

- Anders Troedsson

- Amanda Kaller (suppleant)

Ni når oss på

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet att få administrera vården av vår gemensamma fastighet. Det är ett fint förtroende och inget vi kommer att kunna göra utan allas hjälp.

Vi som bor i bostadsrätt befinner oss på ett på ett bra ställe där vi kan påverka nivån på både standard och service i vårt boende. Dessutom slipper vi stå ensamma med skötsel och underhåll som villaägarna.

Med friheten och möjligheterna att påverka kommer också ett ansvar att delta i underhållet och skötseln av våra gemensamma ytor och lokaler. Ingen kommer undan det ansvaret och antingen betalar vi med vår tid och vårt engagemang, eller så betalar vi med pengar. Fastigheten och vår andel i den är för många av oss en mycket stor del av våra tillgångar. Sköter vi om föreningen och fastigheten väl så sköter vi också om vår investering.

Gården
Vår gemensamma gård är en tillgång. Men för att den ska vara trivsam behöver vi röja upp på den. Det gör vi den 24e oktober 11.00 - 14.00. Detta är ett utmärkt exempel på hur vi kan välja om vi vill delta med eget arbete eller med pengar. Vill du delta i arbetet den 24e så kommer Patrick att bocka av dig på listan och ni som väljer att betala istället får betala via avgiftsavin. Avgiften kommer att vara 1000 kr och läggs på avierna för alla som inte blivit avbockade av Patrick, så se till att han vet att du är på plats.

Det vi kommer att göra då är att

  • ta bort en del ogräs och tråkiga buskar,
  • transportera bort cyklar och barnvagnar som inte är uppmärkta,
  • tömma trappuppgångarna. Detta gäller för brandskyddet. Vi får inte förvara saker i trapphusen, varken utanför våra dörrar eller längst upp ”där ingen ser dem”. Allt sådant kommer att tas omhand och forslas bort.
  • äta korv ihop, föreningen bjuder!

När vi får ett mer hanterbart antal cyklar på gården kommer vi också att märka upp ytor för leksaker. För att leksakerna inte ska fara illa om någon trampar på dem eller snubblar över dem så kommer vi att märka upp ytor där leksaker som man inte tar in över natten får ligga. För allas trevnad kommer leksaker som hamnat fel i första hand att läggas i rutan och i andra hand att slängas.

Sophanteringen
Vi har ett antal tunnor på gården. Dessa är avsedda för hushållssopor. Glas, kartong, tidningar och annat som ska sorteras har vi i ett tidigare läge beslutat att var och en tar med till återvinningsstationen på Frejgatan, vilken bara är två kvarter bort. Detta gör att vi har en relativt låg avgift för sophantering i föreningen. För att kunna fortsätta med en låg avgift måste vi göra något åt att grovsopor ligger i och vid soptunnorna. Detta är ett gemensamt ansvar och fungerar det inte så kommer vi att behöva höja avgiften. I ett första skede ber vi er alla att bara slänga hushållssopor i tunnorna och när vi fått i ordning gården hoppas vi kunna få nya tydligt uppmärkta tunnor på plats. Vi kommer också att sätta upp ett anslag om vilka sopor som hör hemma var och hur man hittar till Frejgatans återvinning.

Notera att Stockholms stad kommer att kräva att vi sorterar ut matavfall senast årsskiftet 2022/2023. Detta kommer det mer information om och de nya soptunnorna kommer att vara anpassade för detta.

Andrahandsuthyrning
Enligt stadgarna får man hyra ut sin lägenhet i andra hand efter godkännande från styrelsen. Korttidsuthyrning typ AirBNB är inte tillåten. Det är i dagsläget oklart vilka lägenheter som är uthyrda i andra hand och under hösten och vintern kommer vi i styrelsen att uppdatera registren för uthyrning.

Det som händer när du hyr ut i andra hand är att du som andelsägare fortfarande är fullt ut ansvarig för vad din hyresgäst gör. Du behåller ansvaret för vård och skötsel av fastigheten. Det är alltså din skyldighet att se till att hyresgästen vet vad som gäller för bokning av tvättstuga och grill men också vad som gäller för till exempel sophanteringen. Om du eller hyresgästen deltar på städdagar eller om du betalar för att inte behöva delta gör ni upp er emellan. När du hyr ut din lägenhet är det fortfarande du som är medlem i föreningen. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.

Entréerna
Vi behöver också hjälpas åt att hålla våra fina entréer i gott skick. Vid flytt är det bråttom och alla flytthjälpar är inte lika noga med hur de hanterar möbler och lådor. Vi andra som bor i huset skulle vara väldigt tacksamma om du som flyttar kan be dem som hjälper dig att vara försiktiga och undvika att skrapa och skava mer än vad som redan är. Tids nog behöver vi renovera också där och det är en gemensam utgift som på sikt handlar om din månadsavgift.

Utöver detta kommer bland annat fönstren målas och i en del fall renoveras, gården åtgärdas och vi ska uppdatera den tekniska planen för fastigheten. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.

 

För styrelsen

 

Anders Troedsson

 

 

 

Hej.

Sommaren har gått och hösten är här. Styrelsen har haft lite startproblem men nu har vi fått koll på hur vi sköter hemsidan.

 

På stämman i föreningen 1/7 valdes en ny styrelse.

Vi som blev valda är

 

Josefine Arner, ordförande (omvald)

 

 

Partrick Nordström (omvald)

 

Heidi Urbach

 

Anders Troedsson

 

Amanda Kaller (suppleant)

Ni når oss på

 

 

 

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet att få administrera vården av vår gemensamma fastighet. Det är ett fint förtroende och inget vi kommer att kunna göra utan allas hjälp.

 

Vi som bor i bostadsrätt befinner oss på ett på ett bra ställe där vi kan påverka nivån på både standard och service i vårt boende. Dessutom slipper vi stå ensamma med skötsel och underhåll som villaägarna.

 

 

Med friheten och möjligheterna att påverka kommer också ett ansvar att delta i underhållet och skötseln av våra gemensamma ytor och lokaler. Ingen kommer undan det ansvaret och antingen betalar vi med vår tid och vårt engagemang, eller så betalar vi med pengar. Fastigheten och vår andel i den är för många av oss en mycket stor del av våra tillgångar. Sköter vi om föreningen och fastigheten väl så sköter vi också om vår investering.

 

 

 

 

Gården
Vår gemensamma gård är en tillgång. Men för att den ska vara trivsam behöver vi röja upp på den. Det gör vi den 24e oktober 11.00 - 14.00. Detta är ett utmärkt exempel på hur vi kan välja om vi vill delta med eget arbete eller med pengar. Vill du delta i arbetet den 24e så kommer Patrick att bocka av dig på listan och ni som väljer att betala istället får betala via avgiftsavin. Avgiften kommer att vara 1000kr och läggs på avierna för alla som inte blivit avbockade av Patrick, så se till att han vet att du är på plats.

 

 

Det vi kommer att göra då är att

  • ta bort en del ogräs och tråkiga buskar,
  • transportera bort cyklar och barnvagnar som inte är uppmärkta,
  • tömma trappuppgångarna. Detta gäller för brandskyddet. Vi får inte förvara saker i trapphusen, varken utanför våra dörrar eller längst upp ”där ingen ser dem”. Allt sådant kommer att tas omhand och forslas bort.
  • äta korv ihop, föreningen bjuder!

 

 

När vi får ett mer hanterbart antal cyklar på gården kommer vi också att märka upp ytor för leksaker. För att leksakerna inte ska fara illa om någon trampar på dem eller snubblar över dem så kommer vi att märka upp ytor där leksaker som man inte tar in över natten får ligga. För allas trevnad kommer leksaker som hamnat fel i första hand att läggas i rutan och i andra hand att slängas.

 

Sophanteringen
Vi har ett antal tunnor på gården. Dessa är avsedda för hushållssopor. Glas, kartong, tidningar och annat som ska sorteras har vi i ett tidigare läge beslutat att var och en tar med till återvinningsstationen på Frejgatan, det är bara två kvarter bort. Detta gör att vi har en relativt låg avgift för sophantering i föreningen. För att kunna fortsätta med en låg avgift måste vi göra något åt att grovsopor ligger i och vid soptunnorna. Detta är ett gemensamt ansvar och fungerar det inte så kommer vi att behöva höja avgiften. I ett första skede ber vi er alla att bara slänga hushållssopor i tunnorna och när vi fått i ordning gården hoppas vi kunna få nya tydligt uppmärkta tunnor på plats. Vi kommer också att sätta upp ett anslag om vilka sopor som hör hemma var och hur man hittar till Frejgatans återvinning.

Notera att Stockholms stad kommer att kräva att vi sorterar ut matavfall senast årsskiftet 2022/2023. Detta kommer det mer information om och de nya soptunnorna kommer att vara anpassade för detta.

Andrahandsuthyrning
Enligt stadgarna får man hyra ut sin lägenhet i andra hand efter godkännande från styrelsen. Korttidsuthyrning typ AirBNB är inte tillåten. Det är i dagsläget oklart vilka lägenheter som är uthyrda i andra hand och under hösten och vintern kommer vi i styrelsen att uppdatera registren för uthyrning.

 

 

Det som händer när du hyr ut i andra hand är att du som andelsägare fortfarande är fullt ut ansvarig för vad din hyresgäst gör. Du behåller ansvaret för vård och skötsel av fastigheten. Det är alltså din skyldighet att se till att hyresgästen vet vad som gäller för bokning av tvättstuga och grill men också vad som gäller för till exempel sophanteringen. Om du eller hyresgästen deltar på städdagar eller om du betalar för att inte behöva delta gör ni upp er emellan. När du hyr ut din lägenhet är det fortfarande du som är medlem i föreningen. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.

Entréerna
Vi behöver också hjälpas åt att hålla våra fina entréer i gott skick. Vid flytt är det bråttom och alla flytthjälpar är inte lika noga med hur de hanterar möbler och lådor. Vi andra som bor i huset skulle vara väldigt tacksamma om du som flyttar kan be dem som hjälper dig att vara försiktiga och undvika att skrapa och skava mer än vad som redan är. Tids nog behöver vi renovera också där och det är en gemensam utgift som på sikt handlar om din månadsavgift.

 

Utöver detta kommer bland annat fönstren målas och i en del fall renoveras, gården åtgärdas och vi ska uppdatera den tekniska planen för fastigheten. Mer om detta i kommande medlemsbrev.

 

 

 

 

För styrelsen

 

Anders Troedsson

 

 

 

 

Varmt välkomna på BRF Birgersgårdens årsstämma!

Onsdagen den 16 juni kl.17.30 har det blivit dags att ses för att gå igenom föregående år samt uppdateras på det aktuella nuläget. På grund av de rådande omständigheterna väljer vi även i år att ha en något nedbantad stämma utomhus på föreningens innergård. Bifogat nedan finner ni kallelse samt årsredovisning.

Vi vill även meddela att styrelsen pga flytt och stor belastning behöver ha minst en, men helst två, nya ledamöter. Vi ser gärna att åtminstone en av dessa bor i A-huset så att vi behåller en jämn fördelning mellan uppgångarna, något vi upplever har en positiv påverkan på insyn och rättvisa. 

Vi hoppas att se många av er där!

Med vänlig hälsning, Styrelsen

 

Brf Birgersgården Kallelse till föreningsstämma 2021.pdf

Årsredovisning 2020 Brf Birgersgården.pdf

Brf Birgersgården

Kallelse till föreningsstämma

Tid: 9 juni 2020 kl. 18.00 – 20.00

Plats: Föreningens innergård, Birgerjarlsgatan 99

 

Dagordning:

1.     Stämmans öppnande

2.     Godkännande av dagordningen

3.     Val av stämmoordförande

4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5.     Val av två justerare, tillika rösträknare

6.     Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.     Fastställande av röstlängd

8.     Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.     Föredragning av revisorns berättelse

10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.  Beslut om resultatdisposition

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13.  Föredragande av nuläge och planerad verksamhet

14.  Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter

16.  Val av revisorer och revisorssuppleant

17.  Val av valberedning

18.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19.  Stämmans formella avslutande

 

Kallelsen har lagts upp på föreningens hemsida samt skickats ut per mail till alla medlemmars som anmält sin mailadress för direktutskick. Kallelsen har även anslagits på informationstavlorna i A- och B-trapphuset denna dag.

 

Stockholm 2020-05-26

Styrelsen önskar alla välkomna

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns att läsa här: Årsredovisning 2019 - BRF Birgersgården.pdf

 

 

Bilagor: 0 st.

 

 

Välkomna till BRF Birgergårdens årsstämma!

 

Pga rådande omständigheter har datum och plats ändrats till: 

 

Dag och tid: tisdagen den 9 juni, kl. 18:00 

Plats: Föreningens innergård

 

Mer information samt handlingar kommer att publiceras på hemsidan.

 

 

Prenumerera gärna på våra nyheter så att du inte missar något!

 

 

Mvh

Styrelsen