Nyheter

Tack till alla 15 som deltog i stämman. 

Vi hade en bra stämma och vädrets makter var till en början nådiga, men mot slutet kom regnet och vi avslutade stämman i B-uppgången. 

Alla formalia gicks igenom, årsredovisning, revisorns berättelse, resultat och balansräkningar inklusive förslaget på resultatdispositionen tog i enlighet med underlagen som sänts ut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Det som upptog mest tid var genomgången av projekt och vad vi har framför oss.

Först på tur står ett byte av sopbehållarna på gården. Vi måste, liksom alla föreningar i Stockholm, börja sortera våra sopor vid årsskiftet. Nya kärl kommer att dyka upp på gården, tydligt märkta med MAT- respektive HUSHÅLLS-avfall. Även i fortsättningen kommer vi att behöva lämna wellpapp, metall, glas och övrig återvinning på stationen på Frejgatan några kvarter bort. Snälla, hjälp oss med detta, tidningsåtervinningen är inte för wellpapp/kartong. Påsar för matavfall kommer staden att tillhandahålla. Mer info kommer när de nya kärlen kommer.

Det stora projektet är FÖNSTREN. Det har varit knepigt att få fram offerter på fönsterrenovering men nu har vi skrivit avtal med en entreprenör som kommer att börja projektet i oktober. Mer information kommer, men sammanfattningsvis så gäller följande: Alla fönster kommer att renoveras och målas utvändigt. Det sker genom att fönster tas ur och åtgärdas på en verkstad. Under tiden fönstren är urplockade kommer ni att få "paraplyer" monterade i fönstren istället. 
Enligt våra stadgar är det medlemmens ansvar att sköta den delen av fönstret som går att ta ur, fönsterbågen. Samtidigt är det föreningens ansvar att underhålla utsida och fasad. Vi har i styrelsen beslutat att för att projektet ska löpa så smidigt som möjligt kommer tvätt, underarbeten, omkittning och målning att utföras på föreningens bekostnad. Behöver fönsterbågen ytterligare åtgärder så får medlemmarna bekosta det. Vi förstår att frågor om detta kan komma, och ber er skriva upp dem och ta med dem till det informationsmöte som kommer att hållas efter sommaren tillsammans med entreprenören.

Vidare så behöver våra ytterdörrar, portar, till entréerna renoveras så att de går igen ordentligt, även på vintrarna. Att de inte går i lås beror på att de inte hänger rakt. Detta är i sin tur en konsekvens av slitage. Vi kan i viss mån själva påverka detta genom att vara försiktiga när vi öppnar och stänger, men framför allt när vi ställer upp dörrarna. Även öppningsautomatiken kommer vi att behöva åtgärda.

På sikt, 2-5 år, kommer gården att behöva en renovering men det blir inte det närmaste året.

Med detta och de stigande kostnaderna för drift i form av uppvärmning och el så kommer vi att behöva höja avgifterna. Vi återkommer om hur mycket men vi har lyckats hålla avgifterna oförändrade under väldigt många år. Det har givit oss möjlighet att betala av våra lån så föreningen tillhör den lägst belånade fjärdedelen av alla föreningar. Ett arbete vi är tacksamma för nu när räntorna börjar stiga igen. Däremot kommer förnsterrenoveringen att äta upp det mesta av den underhållsbuffert som tidigare styrelser byggt upp under några år. Vår prognos är att vi kan genomföra fönsterprojektet utan att öka lånen.

I samband med diskussionen om planerade åtgärder påpekades att det i stadgarna står att en budget ska presenteras på stämman. Detta togs till protokollet. Att så inte gjordes denna gång beror på att den förvaltare vi anlitar, Arcada, har en budget process som genererrar en budget i början av hösten, när vi sett mer av utfallet för året. Tills dess använder styrelsen förra budgeten, dvs vi arbetar med ett överlapp mellan budget och redovisning på ca ett halvår. Vår ambition är dock att ha en preliminär budget att presentera på nästa stämma. 

Därefter valdes en ny styrelse.
Både Josefine och Heidi lämnar styrelsen efter väl förrättade värv, tack till er båda för gott arbete. Anders och Patrik kvarstår i styrelsen och nyval gjordes av Karin Troedsson och Ola Schultz-Eklund. Heidi kvarstår som suppleant och på den funktionen valdes också Nina Gyllenhoff in. Ny styrelse är således:

Ledamöter:
Patrick Nordström
Anders Troedsson
Ola Schultz-Eklund
Karin Troedsson

Suppleanter:
Heidi Urbach
Nina Gyllenhoff

Styrelsen kommer inom sig att utse de olika funktionerna som ordförande, kassör, sekreterare och fastighetsansvarig.

Therese Paavola hade lämnat in en motion om att öppna upp en dörr till gården i likhet med vad andra lägenheter i markplan. Stämman konstaterade att det 2013 tagits beslut om att marklägenheterna ska få ta upp dörrar mot gården på egen bekostnad och stämman bekräftade det beslutet.

Därefter avslutades stämman.

 

Det blir stämma på gården den 15/6 kl 17.30.

Bifogat finner ni all dokumentation. 

- Kallelse samt fullmakt och en motion samt

 

 
 
- Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse.
 
Vi hoppas på god uppslutning, stämman är där vi tar beslut om vad som ska göras i huset.
 
Välkomna
/Styrelsen
 

Den 15/6 kl 17.30 kommer vi att hålla stämma på gården. 

Stämman är föreningens viktigaste möte och det handlar om hur din investering i din lägenhet förvaltas. Vi i styrelsen blir jätteglada om så många som möjligt kan komma.

Vår ekonomi är god, men inflationen tillsammans med ett behov av renovering av bland annat fönstren gör att vi behöver diskutera avgifterna.

Med detta vill jag också informera er som vill lämna in motioner att göra det omgående så att vi kan inkludera dem i den formella kallelsen.

Vi söker också krafter som kan förstärka vår styrelse. Vi kommer att ha vakanser att fylla. Är du nyfiken men undrar vad det innebär? Skriv i så fall till  så hör vi av oss för ett snack. Vet du att du vill och kan så gäller samma sak, skriv gärna till oss. 

Vi ser fram emot att prata med er som är nyfikna

/Styrelsen

I förra veckan gick styrningen till vår cirkulationspump för varmvatten sönder. Det ledde till att vi inte fick ordentligt varmvatten i främst A-uppgången. Vi hade hantverkare på plats i förra veckan som försökte lösa problemen.

Cirkulationspumpen ser till att det cirkulerar varmvatten i varmvattenkretsen, dvs ledningarna fram till din lägenhet. Därför kommer varmvattnet i vanliga fall snabbt när du vrider på kranen. Om cirkulationen stannar så svalnar vattnet i ledningarna fram till din lägenhet och då måste du tömma ut allt det vattnet som svalnat innan du får nytt varmt vatten. 

Som vi förstod det på hantverkarna så driver pumpen även varmvattnet som värmer elementen, därför kalla element.

Elektroniken som styr pumpen består till viss del av halvledarbaserade komponenter, kretsar. Sådana har det blivit global brist på både p g a Corona som stoppade en del fabriker och p g a Ukrainakrisen för att Ukraina står för en stor del av råmaterialet som används i kretsarna. Därför är det svårt att få tag på komponenter till styrningen för pumpen.

Vi vet att våra hantverkare jagade komponenter i slutet av förra veckan men fick ingen rapport om hur det hade gått. Eftersom vi fortfarande inte har bra varmvatten utgår vi ifrån att de inte lyckades få tag i nya kretsar. Däremot förväntar vi oss att det löser sig i början av veckan som kommer.

/Styrelsen