Generell upplysning till alla medlemmar som hyr in hantverkare: vänligen upplys dem om att inte ställa upp portarna med våld. Det är mycket viktigt att den elektroniska funktionen stängs av (finns en knapp högst upp på dörren) innan dörren ställs upp för in- och utpassage. Om den elektroniska funktionen inte stängs av och dörrarna ställs upp med tvång går hela mekanismen sönder. 

 

 

Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige.
Se därför till att renoveringar sker enligt branschregler. Lämna in en ansökan om du ska flytta brunn eller på annat sätt ändra planlösning för badrum.

 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört

Meddela alltid styrelsen vid våtrumsrenovering. Föreningen kräver att renoveringen av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt rad och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranshcens våtrumskontroll (GVK). Medlemmar måste kunna visa att de hantverkare som anlitas har dessa behörigheter.

 

Vattenavstängning vid renovering 

Om vattnet behöver stängas av vid en renovering görs detta av vår fastighetsförvaltare HSB. Medlemmen kontaktar HSB via formuläret för felanmälan och fastighetsskötaren ringer upp medlemmen och bestämmer tid. Vid anmälan ska medlemmens lägenhetsnummer anges.

HSB ansvarar för att hänga upp avisering i trapphus om att vattnet kommer att stängas av (minst tre dagar innan). Medlemmen står för kostnaden för detta och faktureras direkt av HSB.

 

Några goda råd

 • Anlita alltid behörig fackman för vvs-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta
 • Täpp igen synliga borrhål med silikon 
 • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
 • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt.
 • Efter duschning eller torkning av tvätt låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt.

 

Kök


Köksrenovering 

 • Om du önskar flytta kök - lämna in en ansökan
 • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet
 • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker
 • Inga fläktar får kopplas in till ventilation - använd istället frihängande kolfilterfläkt

 

 

Råd för ventilation

 • Byt kolfilter regelbundet enligt tillverkarens rekommendation samt rengör metallfilter.
 • Öppna fönster/ventiler i angränsande rum vid matlagning och stäng dörren till köket.
 • Välj fläkt med omsorg - effektiviteten i att filtrera bort matos skiljer sig
 • Rengör frånluftsventiler en gång/år.