Du är alltid välkommen med synpunkter och idéer.  Meddelanden och dokument till styrelsen kan mailas eller lämnas till någon styrelseledamot

E-post:  eller via formulär

Ordförande

Josefine Arner

   

Ledamot (ansvar: HSB)

Patrick Nordström

      

Ledamot (ansvar: Ekonomi)

Heidi Urbach

 

 

Ledamot

Anders Troedsson

 

Suppleant

Amanda Kaller