Du är alltid välkommen med synpunkter och idéer.  Meddelanden och dokument till styrelsen kan mailas eller lämnas till någon styrelseledamot

E-post:  eller via formulär

Ordförande

Ola Schultz-Eklund

   

Ledamot, fastighetsansvarig

Patrick Nordström

      

Ledamot, kassör

Karin Troedsson

 

 

Ledamot, sekreterare

Anders Troedsson

 

Suppleant

Nina Gyllenhoff

 

Suppleant

Heidi Urbach