Köpa Bostad
Bostadsrätter till salu i föreningen hittar du på Hemnet. Lägenheter i huset har adress Birger Jarlsgatan 99A & 99B.

Om föreningen
Centralt i staden i Vasastan ligger Brf Birgersgården med sina 42 bostadslägenheter och 3 lokaler.

Fastigheten har ett gathus och ett gårdshus. En lokal med bostadsrätt och två lokaler med hyresrätt. Föreningen har en gemensam tvättstuga, lägenhetsförråd i källare och på vindar i gårdshus. 

Styrelsen skickar regelbundet ut information till alla medlemmar, som brev eller med e-post. Vi har en gemensam anslagstavla i B-trapphuset. Målsättningen för vår bostadsrättsförening är givetvis att alla skall trivas och känna trygghet och gemenskap i boendet.

 

Styrelsen beviljar dig medlemskap
En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.