Föreningen bildas
Vår förening bildades den 15 januari 1921. Föreningen antog sina första stadgar på ett konstituerande sammanträde och samma dag beviljade Överståthållareämbetet registrering av Bostadsföreningen Birgersgården u.p.a. Föreningen registrerades  om 1995 som en bostadsrättsförening.

Kulturhistorisk byggnad
Huset uppfördes under åren 1913-1918 efter ritningar av arkitektfirman Östlihn och Stark. 

Byggnaden är välbevarad i både exteriör och interiörer. Stadsmuseum har bedömt att byggnaden äger ett stort kulturhistoriskt värde. Den är klassad som "grön" i översikten av Stockholms byggnader.

Huset hade färdigställts ett par år tidigare. När byggmästaren beslöt att sälja var det en grupp hyresgäster som gick samman och bildade förening för att kunna köpa huset gemensamt, i andelar.

Verksamheter i huset
I tidningsnotisen från DN 1995 finns en bild från korsningen Birger Jarlsgatan och Odengatan. Fotografiet är taget 1927. I texten står om det kyrkokapell, Saron, som ursprungligen fanns i vår källarlokal fram till att Norrmalmskyrkan byggdes på Norrtullsgatan.

Den italienska glassbutiken som nämns i texten fanns i grannhuset och var kvar fram till någon gång under 1940- 50-talet. Den var bara öppen på sommarhalvåret och familjen flyttade till Italien under vintern.

I vårt hus fanns från början ett konditori, först Reinhold Nilssons och sedan det omtalade Åmans konditori. I den andra lokalen vid A-entrén fanns ett café med matservering och i den mindre lokalen vid B-entrén en tobakshandel. ´Cigarraffären´ fanns kvar till slutet av 60-talet.


Fasaden från Birger Jarlsgatan